ESPI 应用报告

 

 

 

ESPI 进行生物材料变形分析                                      拉伸试验中金属合金的特性

 

 

ESPI进行小面积位移分析的潜力                                ESPI 对点焊接头进行变形和应变场分析

 

 

三维ESPI和有限元对T型管的应变分析                       球栅阵列的热膨胀

 

 

ESPI 研究电子元件热膨胀                                         倒装芯片封装的无损检测

 

 

ESPI 测量铝合金拉伸                                                电子散斑干涉

 

 

 

 

 

 

 

更多应用请与我们联系!

固体产品

专业产品咨询

1.姓名 *

2.工作单位 *

3.电话 *

4.邮箱 *

5.感兴趣的产品 *

必填字段

测量需求描述 *